Planera Begravning

Planera Begravning

Inför besöket på hos oss finns det några frågor som ni kan fundera på:


-Önskar ni ta ett sista farväl av den avlidne? (Visning efter kistläggning)

- Ska den avlidne jordfästas eller kremeras?

- Vilken kyrkogård ska den avlidne begravas i?

- Finns det en befintlig gravplats eller behövs det ordnas en ny?

- Ska det vara en kistgrav, urngrav, askgravlund, minneslund

   eller önskar ni hellre att askan ska spridas över vatten eller land?

- Önskemål om tid och plats för begravningen?

- Vill ni ha minnesstund med förtäring efter begravningen?

- Vill ni ha dödsannons i någon tidning, och i så fall vilken/vilka?

- Vilken symbol, text och ev. vers ska annonsen innehålla?