Utbildningar

                                                                      Utbildningar:


Som auktoriserad begravningsbyrå hos SBF har vi både skall krav

och bör krav på utbildningar vi ska gå.

Pga rådande pandemi har de vart svårt att få till dem, men vi går de som kommer ut.


Marcus:   Har i vinter genomgått SBFs auktorisationsutbildning

                  YRKE BEGRAVNINGSENTREPRENÖR


Carola:     Går just nu

                  OMTANKE I MINSTA DETALJ klar med del 1 gör snart del 2


                  kommande: Juni

                  BARN & UNGDOM


Helena:    Kommande: Juni

                  BARN & UNGDOM