Utbildningar

                                                                      Utbildningar:


Som auktoriserad begravningsbyrå hos SBF har vi både skall krav

och bör krav på utbildningar vi ska gå.

Pga rådande pandemi har de vart svårt att få till dem, men vi går de som kommer ut.


Marcus:   Har i vinter genomgått SBFs auktorisationsutbildning

                  YRKE BEGRAVNINGSENTREPRENÖR


Carola:     Färdig:

                  OMTANKE I MINSTA DETALJ 


                  Färdig

                  BARN & UNGDOM

                  

                  Färdig

                  BORGERLIG BEGRAVNING/OFFICIANT


Helena:   Färdig

                  BARN & UNGDOM